Metropa Rotterdam B.V.
Albert van 't Hartweg 11
2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon +31 (0)10-4156655
Fax +31 (0)10-4155216
email info@metropa-rotterdam.nl
Logo Latol

Specificaties

MOTOROLIE
De functies die van een moderne motorolie worden gevraagd zijn:

Het minderen van wrijving (smering)
Het beperken van abrasieve slijtage
Het beperken van chemische slijtage
Het koelen van de motor
Het afdichten en het reduceren van het olieverbruik
Het schoonhouden van het inwendige van de motor
Het beschermen tegen corrosie
Hydraulisch medium voor klepstoters
Om aan deze eisen te kunnen voldoen worden dopes (additives) aan de smeerolie toegevoegd, ten einde op deze wijze een goede motorolie te kunnen blenden. De dopes die worden toegevoegd zijn meestal in één pakket samengestekd. Deze combinatie moet weerstand bieden aan:

oxydatie
slijtage
corrosie
vervuiling
schuimvorming
extreme temperaturen
De gebruikte dopes worden in drie categorieën ondergbracht:

om de motor schoon te houden
ter beperking van de slijtage
voor de beïnvloeding van de fysische eigenschappen.
Het zijn de selecties en de concentraties van de dopes in de smeerolie die de toepassing van het produkt bepalen.
SPECIFICATIES
De specificaties zijn vastgelegd door:

ACEA, API, ASTM, SAE, US militaire specificaties.

ACEA Association des Constructeurs Européen d'Automobiles Deze organisatie houdt zich bezig met het voorschrijven van smeeroliën in de automobielen, die in Europa worden gemaakt.

API American Petroleum Institute Deze organisatie van Amerikaanse olie-ingenieurs heeft direct na de Tweede Werledoorlog de koppem bijelkaar gestoken om tot een klasseringssysteem te komen voor het vaststellen welk type van motorsmeerolie in de diverse motoren kon worden toegepast.

ASTM American Society of Testing Materials Deze organisatie van Amerikaanse laboratoriumingenieurs is al jaren het Instituut, dat de proeven om motoroliën op hun kwaliteit te onderzoeken vastlegt. Ook de DIN ( Deutsche Industrie Norm ) Heeft dergelijke proeven vastgelegd.

SAE Society of Automotive Engineers Deze organisatie heeft de viscositeiten van motor- en transmissie-oliën geklasseerd.

Us MILL-L Us militaire specificaties De militaire specificaties lopen ongeveer gelijk met de API Service- classificaties.

De API-classificaties is voor benzine- en dieselmotoren. Op elk vat smeerolie, dat als carterolie voor een afnemer bestemd is, is de API-indeling te vinden. Staat daar bijvoorbeeld: API SE-CC dan betekent dit dat deze olie geschikt is voor zowel benzine- als dieselmotoren. In het nu geldige systeem wordt nog gebruik gemaakt van de indeling:

S = Service = benzinemotorolie
C = Commercial = dieselmotorolie
De letters achter de S en de C geven het prestatieniveau van deze olie aan:

Benzine Diesel
SE CD
SF CE
SG CF-CF4
SH CG-CG4
SJ CH4

De ACEAonderscheidt verschillende categorieën smeerolie, aangeduid met een code.

Categorie Code Eigenschappen
A1 - 96 TG-0 Multigrade olie, lage viscositeit, hoge afschuifsnelheid, brandstofbesparend.
A2 - 96 TG-1 Multigrade olie voor benzinemotoren, normale viscositeit.
A3 - 98 TG-2 Multigrade olie met lage vluchtigheid, heeft een beter reinigend vermogen en betere indikking dan TG-0 en TG-1.
B1-96 TPD-0 Multigrade olie voor lichte dieselmotoren, lage viscositeit, olie Bestand tegen hoge temperaturen, brandstofbesparend.
B2-96 TPD-1 Multigrade olie voor lichte dieselmotoren, normale viscositeit.
B3-98 TPD-2 Multigrade olie voor lichte dieselmotoren, betere bescherming Tegen slijtage, afzetting, verbrandingsresten en olie-indikking Door roet dan TPD-0 en TPD-1.
E1-96 TD-1 Olie voor zware dieselmotoren.
E2-96 TD-2 Olie voor zware dieselmotoren, betere bescherming tegen slijtage, Bore polish, afzetting van verbrandingsresten, indikking door roet en Sludgevorming, lager olieverbruik dan E1-96.
E3-98 TD-3 Olie voor zware dieselmotoren, betere bescherming tegen slijtage Bore polish en afzetting van verbrandinsresten, indikking door roet en Sludgevorming, lager olieverbruik dan E2-96.