Metropa Rotterdam B.V.
Albert van 't Hartweg 11
2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon +31 (0)10-4156655
Fax +31 (0)10-4155216
email info@metropa-rotterdam.nl
Logo Latol

5in1 acticide cmg


Anti bacterie-middel voor dieselbrandstof.

5in1 ACTICIDE® CMG  belangrijke voordelen:
  •  Werkt al preventief met 25 ml/ tankbeurt.
  •  Is veilig voor de dieselmotor.
  •  Heeft NATO stocknummer  voor militaire motoren.
  •  Is geregistreerd bij CTGB als biocide voor diesel of mazout.

Bacteriën vervuilen steeds vaker de dieseltanks van boten, campers , aggregaten, tractoren en zelfs vrachtwagens
Dit probleem openbaart zich door met zwart slijm verstopte filters, haperende of in vermogen terugvallende en soms plotseling stilvallende motor.
Het plaatsen van een schoon filter helpt dan maar even.
Volledige tankreiniging is tijdrovend en kostbaar,  maar geeft geen garantie.
Volledige bestrijding van deze bacterie gaat het beste met  een bacteriedoder (biocide)
Op deze site treft u informatie aan over het sterk toenemende bacterieprobleem in dieseltanks.

Gebruiksaanwijzing:
Draai alleen de reservoirdop open en
knijp voorzichtig het reservoir vol (25ml), voeg dit toe aan de tank. Herhaal tot opgegeven dosering is bereikt. Opgegeven doseringen zijn veilig voor de motor.

5in1 ACTICIDE® CMG is een zeer effectieve bacteriedoder (biocide) voor diesel. Het product voorkomt  voor lange tijd de groei van bacteriën in de diesel of mazout tank. Met een dosering van slechts 25 ml / tankbeurt voorkomt u al bacteriegroei  in de tank en kunt u ongestoord genieten van uw motorboot in uw vrije tijd.

Doseringstabel:

Tank inhoud
Preventief
(filter is
schoon)
Per tankbeurt:
Shock
dosering
(bij besmetting)
Eenmalige
dosering:
Tot 50 liter
25 ml
50 ml
100 liter
25 ml
125 ml
250 liter
25 ml
150 ml
500 liter
50 ml
250 ml
Winterstalling
100-150 ml
Product bevat:

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl -2H-isothiazool-3-on[EC no. 220-239-6] (3:1) Acticide®CMG is aangemeld bij CtgB nr. 1379. Acticide®CMG heeft een
NATO Stock nr. 6850-12-381-3762
Noodgeval telefoonnr.:+49 621 60 – 43333

R-Zinnen: R34 Veroorzaakt brandwonden. R43 Kan overgevoeligheidveroorzaken bij contact met de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
-Zinnen: S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddelijk een arts raadplegen (Indien mogelijk dit etiket tonen). S26 Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 Draag geschikte
beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de
ogen/het gezicht. S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart.
Buiten bereik van kinderen houden.
Noodgeval telefoonnr.: +49 621 60 - 43333


Verpakking:
Aantal:

bestelTerug

Foto's

Terug