Metropa Rotterdam B.V.
Albert van 't Hartweg 11
2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon +31 (0)10-4156655
Fax +31 (0)10-4155216
email info@metropa-rotterdam.nl
Logo Latol

5in1 pu 100 lijm


5IN1 PU 100 LIJM

PU universele kleefstof voor de verlijming van kunststoffen, metaal, glas en andere materialen.

5in1 PU100 Glue droogtijd 1 minuut
5in1 PU300 Glue droogtijd 3 minuten

  • Kunststoffen
  • Metaal
  • Glas
  • Andere materialen

 

Waarschuwing:
Bevat 4,4 Methylendiphenyldisocyo- naat; 3-Aninomethyl-3, 5,5-trimethylclohexylamin. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. Damp niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. In geval van ongeval of indien (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

made in the EUVerpakking:
Aantal:

bestelTerug

Foto'sTerug