Metropa Rotterdam B.V.
Albert van 't Hartweg 11
2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon +31 (0)10-4156655
Fax +31 (0)10-4155216
email info@metropa-rotterdam.nl
Logo Latol

Shell tonna s3 m 32


hell Tonna S3 M 32
Shell Tonna S3 M 32
Vervangt: Shell Tonna S

MODERNE SMEERMIDDELEN VOOR LEIBANEN
• uitstekende antistickslipeigenschappen
• uitzonderlijke aankleving aan de leibaan
• zeer goede demulgerende eigenschappen
• zeer hoge anticorrosie-eigenschappen
• goede tolerantie voor koelvloeistoffen

TOEPASSING
Shell Tonna S3 M wordt gebruikt voor smering van synthetische, metalen of met composietmateriaal beklede leibanen. De olie is in staat in de meest ongunstige omstandigheden het stick-slipverschijnsel op doeltreffende wijze te bestrijden, waardoor een grote oppervlaktekwaliteit van het stuk verkregen kan worden. De oliën met een lage viscositeit (ISO VG 32 en 68) worden gebruikt voor horizontale leibanen terwijl de ISO VG 220 voor kolommen en andere verticale leibanen wordt aanbevolen. Shell Tonna S3 M kan eveneens gebruikt worden als hydraulische vloeistof voor de smering van lagers en tandwieloverbrengingen en als algemeen smeermiddel voor machines.

KENMERKEN
Moderne gereedschapsmachines maken het mogelijk producten met een zeer grote precisie te vervaardigen. Om dit mogelijk te maken worden aan leibaanolie ook zeer strikte eisen opgelegd. Shell Tonna S3 M is in staat het stick-slipverschijnsel te voorkomen en dit ook bij lage toevoersnelheden, waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld producten te leveren die door een grote precisie en een uitstekende oppervlaktekwaliteit worden gekenmerkt. Shell Tonna S3 M kleeft zeer goed aan metalen en synthetische oppervlakten en wordt niet weggewassen bij gebruik van een emulgeerbare of in water oplosbare bewerkingsvloeistof. Het wegwassen van de leibaanolie heeft vaak tot gevolg dat zich sludge en kleverige producten (afkomstig van de koelvloeistof) op de leibaan afzetten. In de praktijk zal dit een verstoring geven van de geleiding van de drager en minder goede bewerkingsresultaten tot gevolg hebben. Bovendien kan er corrosie van de leibaan optreden.
De demulgerende eigenschappen van Shell Tonna S3 M maken een snelle scheiding mogelijk van de hoeveelheid leibaanolie, die zich onvermijdelijk in de emulsie bevindt. Vervolgens kan de olie gemakkelijk afgeroomd worden. Dit zal de standtijd van de emulsie verlengen en uw bedrijfskosten verlagen. Shell Tonna S3 M kan perfect gebruikt worden als hydraulische vloeistof voor lagers en tandwieloverbrengingen evenals voor de algemene smering van machines.De uitstekende antislijtage-eigenschappen van Shell Tonna S3 M worden bevestigd door de uitmuntende waarden die worden verkregen tijdens de test met de schoepenpomp IP 281 en tijdens de FZG-test (A/8,3/90), overeenkomstig de DIN-norm 51354, deel 2.
Zijn zeer goede anticorrosie-eigenschappen, die aan de DIN-norm 51585 beantwoorden, beschermen uw kostbare bewerkingsmachines. Shell Tonna S3 M heeft een lange, nuttige levensduur dankzij zijn goede weerstand tegen veroudering. De proef volgens de methode T.O.S.T. life (ATM D943), waarbij de oxidatiestabiliteit wordt gemeten, toont slechts een kleine verhoging van het zuurgetal aan. Shell Tonna S3 M Productinformatie 3233BN-NL01 pagina 2 van 2 13-3-2012 De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell-producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke tikfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

SAMENSTELLING
Shell Tonna S3 M is samengesteld uit minerale basisoliën van topkwaliteit en een aantal additieven die zijn antislijtage-eigenschappen versterken en de wrijvingsindex verlagen. Verder bevat het product een oxidatieremmend middel, een anticorrosieadditief en een gietpuntverlagend middel. De basisolie en de additieven van deze leibaanolie zijn speciaal ontworpen in functie van de samenstelling van moderne, in water emulgeerbare bewerkingsproducten.

Download pdf PDS
Verpakking:
Aantal:

bestelTerug

Foto's

Terug